Време

Ето някои английски думи за време.

Единици за време

second секунда
minute минута
hour час
day ден
week седмица
fortnight две седмици
month месец
year година
decade десетилетие
century век
weekend уикенд
leap year високосна година

Часове на деня

morning сутрин
afternoon следобед
evening вечер
night или night time нощ или нощно време
midday или noon обед или пладне
midnight полунощ
dawn зори (разсъмване)
dusk здрач (мрак)
sunrise изгрев
sunset залез

Други думи за време

now сега
then тогава
immediately или straight away веднага или незабавно
soon скоро
earlier по-рано
later по-късно

Честота

never никога
rarely рядко
occasionally от време на време
sometimes понякога
often или frequently често
usually или normally обикновено или нормално
always винаги
every day или daily всеки ден или ежедневно
every week или weekly всяка седмица или ежеседмично
every month или monthly всеки месец или ежемесечно
every year или yearly всяка година или ежегодно
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play