Географски характеристики и термини

Ето някой английски думи за различни географски характеристики, както и някои географски термини.

Характеристики на вътрешните райони

countryside провинция, селска област
hill хълм, възвишение
mountain планина
valley долина
wood гора
forest гора
copse горичка, шубрак
field поле
meadow ливада
plain равнина
moor тресавище
bog блато
swamp мочурище, блато
hedge (жив) плет
path пътека, пътечка
fence ограда
wall стена
ditch канавка
gate порта
farm ферма
bridge мост
desert пустиня
glacier ледник
jungle джунгла
rainforest тропическа гора с обилни валежи
volcano вулкан
stream поток
river река
canal изкуствено прокопан канал
pond езерце
lake езеро
reservoir басейн
waterfall водопад
well кладенец
dam язовир
power station електроцентрала
wind farm вятърна централа
mine мина
quarry каменоломна, кариера

Селскостопански термини

agriculture земеделие
barn хамбар, плевня
farmhouse къща в чифлик/стопанство
crop посев, култура
harvest жътва, реколта
hay сено
wheat жито
irrigation напояване
livestock добитък
to plough ора, изоравам
to harvest жъна, прибирам реколта

Крайбрежни характеристики

ocean океан
sea море
coast или shore крайбрежие
beach бряг
cliff стръмна скала
island остров
peninsula полуостров
rock скала
tide прилив и отлив
wave вълна
pier кей
lighthouse морски фар
harbour пристанище
oil rig сонда за пробиване на нефтен кладенец

Други полезни думи

country страна
city голям град
town град
village село
eruption изригване
earthquake земетресение
tsunami цунами
avalanche лавина
landslide свличане на почва
lava лава
capital city или capital столица
border граница
national park национален парк
North Pole северен полюс
South Pole южен полюс
Equator екватор
longitude географска дължина
latitude географска ширина
sea level морско равнище
erosion ерозия
pollution замърсяване (на околната среда)
atmosphere атмосфера
environment околна среда
population население
famine глад (бедствие)
fossil fuel изкопаемо гориво
energy енергия
unemployment безработица
landscape пейзаж
literacy грамотност
malnutrition недохранване
migration миграция
radiation радиация
nuclear energy ядрена енергия
crater кратер
sand dune пясъчна дюна
trade търговия
urban градски
rural селски
economy икономия
poverty бедност
slum беден/пренаселен квартал
life expectancy вероятна продължителност на живот
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник