Дните на седмицата

Научете как да казвате дните на седмицата на английски. Обърнете внимание, че дните на седмицата се изписват с главна буква.

what day is it? кой ден е (сме)?
what day is it today? кой ден е (сме) днес?
Monday понеделник
Tuesday вторник
Wednesday сряда
Thursday четвъртък
Friday петък
Saturday събота
Sunday неделя
on Monday в понеделник
on Tuesday във вторник
on Wednesday в сряда
on Thursday в четвъртък
on Friday в петък
on Saturday в събота
on Sunday в неделя
every Monday или on Mondays всеки понеделник
every Tuesday или on Tuesdays всеки вторник
every Wednesday или on Wednesdays всяка сряда
every Thursday или on Thursdays всеки четвъртък
every Friday или on Fridays всеки петък
every Saturday или on Saturdays всяка събота
every Sunday или on Sundays всяка неделя
a week tomorrow една седмица от утре нататък
a week on Tuesday една седмица от вторник нататък
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play