Месеци и сезони

Научете имената на месеците и сезоните на английски. Обърнете внимание, че имената на месеците се изписват с главна буква.

Месеци

Januaryянуари
Februaryфевруари
Marchмарт
Aprilаприл
Mayмай
Juneюни
Julyюли
Augustавгуст
Septemberсептември
Octoberоктомври
Novemberноември
Decemberдекември
in Januaryпрез януари
in Februaryпрез февруари
in Marchпрез март
in Aprilпрез април
in Mayпрез май
in Juneпрез юни
in Julyпрез юли
in Augustпрез август
in Septemberпрез септември
in Octoberпрез октомври
in Novemberпрез ноември
in Decemberпрез декември

Сезони

springпролет
summerлято
autumn (американски английски: fall)есен
winterзима
in springпрез пролетта
in summerпрез лятото
in autumn (американски английски: in fall)през есента
in winterпрез зимата
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.