Промишлености

Ето английските имена на основните отрасли, търговии и професии.

accountancy счетоводство
advertising реклама
agriculture земеделие
banking банкерство
broadcasting радиопредаване, телевизионно предаване
the building trade строителната търговия
the chemical industry химическата индустрия
the civil service гражданските услуги
computing изчислителна техника
the construction industry строителната индустрия
the drinks industry пивоварната индустрия
engineering инженерство
the entertainment industry развлекателната индустрия
farming фермерство
financial services финансови услуги
the fishing industry риболовна индустрия
healthcare здравеопазване
hotel and catering хотелиерство и обществено хранене
human resources човешки ресурси
insurance застраховане
IT (съкращение от information technology) информационни технологии
the legal profession правната професия
local government местно управление
manufacturing производство
marketing маркетинг
the medical profession медицинската професия
mining миньорство
the motor industry автомобилната индустрия
the newspaper industry вестникарската индустрия
the oil industry петролната индустрия
the pharmaceutical industry фармацевтичната индустрия
PR (съкращение от public relations) връзки с обществеността
publishing издателска професия
the retail trade търговията на дребно
sales търговия
the shipping industry корабната индустрия
teaching учителска професия
telecommunications телекомуникации
television телевизия
the travel industry пътната индустрия
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник