Пътуване

Ето някои английски термини, свързани с пътуване.

Транспортни средства

by bicycle с колело (велосипед)
by boat с лодка
by bus с автобус (обикновено градски)
by car с кола
by coach с междуградски автобус
by ferry с ферибот
by motorcycle с мотоциклет
by plane със самолет
by train с влак
on foot пеш, пеша

Организиране на пътуване

ticket office билетно гише
travel agent пътен агент
brochure брошура
price цена
fare такса
ticket билет
booking предварително ангажиране на билет
reservation резервация
passenger пътник
destination дестинация
itinerary маршрут
journey пътуване
travel insurance застраховка за пътуване
holiday ваканция
sightseeing разглеждане на забележителности
business trip служебно пътуване
to book купувам билет
to cancel a booking отменям ангажирания билет

Пътуване

to arrive пристигам
to leave тръгвам
to depart отпътувам
to travel пътувам
to visit посещавам
cancellation отмяна, анулиране
customs митница
delay забавям се, закъснявам
information desk информационно бюро/гише
luggage или baggage багаж
map карта
passport control паспортна проверка
suitcase куфар
cancelled отменен, анулиран
delayed забавяне, закъснение
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник