Стрелки на компаса

Научете се как да казвате посоките на компаса на английски.

northсевер
northeastсевероизток
eastизток
southeastюгоизток
southюг
southwestюгозапад
westзапад
northwestсеверозапад

Други полезни думи

mapкарта
compassкомпас
to read a compassразчитам компас
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.