Теглилки и мерки

Научете имената на често срещани теглилки и мерки на английски език.

Обърнете внимание, че въпреки че метричната система е официално използваната система във Великобритания, в определени случаи все още се използват имперските мерки.

Метрични единици

gram грам
kilo (съкращение от kilogram) килограм
tonne метричен тон
millimetre милиметър
centimetre сантиметър
metre метър
kilometre километър
hectare хектар
millilitre милилитър
centilitre сантилитър
litre литър

Имперски единици

ounce унция
pound фунт
stone стоун
ton тон
inch инч
foot фут
yard ярд
mile миля
acre акър
pint пинта
gallon галон
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play