Телефон

Ето някои английски думи, свързани с използването на телефон.

answerphone телефонен секретар
area code код на населено място
battery батерия
business call бизнес обаждане
cordless phone безжичен телефон
country code код на държава
directory enquiries телефонни справки
dialling tone тонално набиране
engaged зает
ex-directory номер извън телефонния указател
extension (номер на) вътрешен телефон
interference смущение
international directory enquiries международни телефонни справки
fault грешка
message съобщение
off the hook откачен (за телефонна слушалка)
operator оператор
outside line външна линия
personal call лично обаждане
phone (съкращение от telephone) телефон
phone book или telephone directory телефонен указател
phone box или call box телефонна будка
phone card фонокарта
phone number (съкращение от telephone number) телефонен номер
receiver телефонна слушалка
switchboard телефонен номератор
wrong number грешен номер
mobile (съкращение от mobile phone) мобилен номер
smartphone смартфон
missed call пропуснато обаждане
mobile phone charger зарядно за мобилен телефон
ringtone рингтон, мелодия
signal сигнал
text message текстово съобщение
to call или to phone обаждам се
to be cut off бивам прекъснат
to dial a number набирам номер
to hang up затварям
to leave a message оставям съобщение
to ring позвънявам
to call someone back позвънявам на някой обратно, връщам обаждането
to text изпращам текстово съобщение
to send a text message изпращам текстово съобщение
to put the phone on loudspeaker включвам телефона на високоговорител
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник