Коли

Ето някои от изразите, които може да са ви нужни, както и табели, които ще видите, ако пътувате с кола.

can I park here? може ли да паркирам тук?
where's the nearest petrol station? къде е най-близката бензиностанция?
how far is it to the next services? колко е далече до следващия комплекс за обслужване? (бензиностанция, магазин, кафене, тоалетни и др.)
are we nearly there? стигнахме ли вече?
please slow down! моля, намали!
we've had an accident претърпяхме катастрофа
sorry, it was my fault съжалявам, вината беше моя
it wasn't my fault не беше по моя вина
you've left your lights on оставил си фаровете си включени
have you passed your driving test? взе ли изпита си за шофьорска книжка?

На бензиностанцията

how much would you like? колко ще искате?
full, please до горе, моля
£25 worth, please за 25 паунда, моля
it takes … върви с …
petrol бензин
diesel дизел
it’s an electric car това е електрическа кола
I'd like some oil бих искал малко масло
can I check my tyre pressures here? мога ли да проверя налягането на гумите си тук?

Механични проблеми

my car's broken down колата ми се повреди
my car won't start колата ми не тръгва
we've run out of petrol свършихме бензина
the battery's flat акумулаторът е изтощен
have you got any jump leads? имате ли преходни изходящи проводници?
I've got a flat tyre имам спаднала гума
I've got a puncture имам спукана гума
the … isn't working … не работи
speedometer скоростомерът
petrol gauge разходомерът за бензин
fuel gauge разходомерът за гориво
the … aren't working … не работят
brake lights стоповете
indicators измерителните уреди
there's something wrong with … нещо не е наред с…
the engine двигателя
the steering кормилното управление
the brakes спирачките
the car's losing oil колата губи (изпуска) масло

Когато имате работа с полицията

could I see your driving licence? може ли да видя шофьорската Ви книжка?
do you know what speed you were doing? знаете ли с каква скорост карахте?
are you insured on this vehicle? имате ли застраховка?
could I see your insurance documents? може ли да видя документите ви за застраховка?
have you had anything to drink? пили ли сте нещо?
how much have you had to drink? колко сте изпили?
could you blow into this tube, please? може ли да духнете в тази тръбичка, моля?

Неща, които може да видите

Stop Стоп
Give way Дай път (предимство)
No entry Влизането забранено
One way Еднопосочен път
Parking Паркинг
No parking Паркирането забранено
No stopping Спирането забранено
Vehicles will be clamped На превозните средства се поставят скоби
Keep left Придържай се вляво
Get in lane Влез в лентата за движение
Slow down Намали
No overtaking Изпреварването забранено
School Училище
Low bridge Нисък мост
Level crossing Прелез
Bus lane Автобусна лента
No through road Няма транзитен път
Caution Внимание
Fog Мъгла
Diversion Отклонение (отбивка)
Road closed Затворен път
Roadworks Пътни работи
Accident ahead Катастрофа напред
Queue ahead Опашка напред
Queues after next junction Опашки след следващото кръстовище
On tow Теглене с въже
Services Комплексни услуги (бензиностанция, кафене, тоалетни и др.)
Air Въздух
Water Вода
Don't drink and drive Не карайте след като сте пили
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник