Времето (атмосферно)

Британците особено много обичат да обсъждат времето! Ето една колекция от изрази, които ще ви бъдат полезни.

Атмосферни условия

what's the weather like? какво е времето?
it's … времето е …
sunny слънчево
cloudy облачно
windy ветровито
foggy мъгливо
stormy бурно
it's … навън …
raining вали дъжд
hailing вали градушка
snowing вали сняг
what a nice day! какъв хубав ден!
what a beautiful day! какъв красив ден!
it's not a very nice day денят не е много хубав
what a terrible day! какъв ужасен ден!
what miserable weather! какво отвратително време!
it's starting to rain започва да вали дъжд
it's stopped raining спря да вали дъжд
it's pouring with rain вали проливно
it's raining cats and dogs вали като из ведро
the weather's fine времето е чудесно
the sun's shining слънцето грее
there's not a cloud in the sky в небето няма нито един облак
the sky's overcast небето е облачно
it's clearing up прояснява се
the sun's come out слънцето се показа
the sun's just gone in слънцето току-що се скри
there's a strong wind има силен вятър
the wind's dropped вятърът стихна
that sounds like thunder това прилича на гръмотевица
that's lightning това е светкавица
we had a lot of heavy rain this morning тази сутрин валя много дъжд
we haven't had any rain for a fortnight от две седмици не е валял дъжд

Температури

what's the temperature? каква е температурата?
it's 22°C 22 градуса е
temperatures are in the mid-20s температурите са около 15 градуса
what temperature do you think it is? колко мислиш е температурата?
probably about 30°C вероятно около 30 градуса
it's … сега е …
hot горещо
cold студено
baking hot горещо като в пещ
freezing заледено
freezing cold ледено студено
it's below freezing под точката на замръзване е

Прогноза за времето

what's the forecast? каква е прогнозата за времето?
what's the forecast like? как изглежда прогнозата за времето?
it's forecast to rain прогнозират да вали
it's going to freeze tonight довечера ще се заледи
it looks like rain изглежда вали
it looks like it's going to rain изглежда, че ще вали
we're expecting a thunderstorm очакваме буря с гръмотевици
it's supposed to clear up later предполага се по-късно да се проясни
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник