В банката

Когато отидете в банката или трябва да използвате банкомат, това са някои от английските изрази, които трябва да използвате.

Извършване на транзакции

I'd like to withdraw £100, please бих искал да изтегля 100 паунда, моля
I want to make a withdrawal искам да изтегля пари
how would you like the money? как бихте искали парите?
in tens, please (ten pound notes) по десет, моля (банкноти по 10 паунда)
could you give me some smaller notes? бихте ли могли да ми дадете малко по-дребни банкноти?
I'd like to pay this in, please бих искал да внеса тази сума, моля
I'd like to pay this cheque in, please бих искал да внеса този чек, моля
how many days will it take for the cheque to clear? колко дни ще отнеме чекът да мине по сметката?
have you got any …? имате ли някакъв …?
identification документ за самоличност
ID (съкращение от identification) документ за самоличност
I've got my … имам …
passport паспорт
driving licence шофьорска книжка
ID card лична карта
your account's overdrawn вашата сметка е превишена
I'd like to transfer some money to this account бих искал да прехвърля пари в тази сметка
could you transfer £1000 from my current account to my deposit account? може ли да прехвърлите 1000 паунда от текущата ми сметка в депозитната ми сметка?

Други услуги

I'd like to open an account бих искал да открия сметка
I'd like to open a personal account бих искал да открия лична сметка
I'd like to open a business account бих искал да открия бизнес (фирмена) сметка
could you tell me my balance, please? бихте ли ми казали баланса ми, моля?
could I have a statement, please? може ли да получа извлечение, моля?
I'd like to change some money бих искал да обменя пари
I'd like to order some foreign currency бих искал да заявя чужда валута
what's the exchange rate for euros? какъв е обменният курс на еврото?
I'd like some … бих искал …
euros евра
US dollars щатски долари
could I order a new chequebook, please? може ли да поръчам нова чекова книжка, моля?
I'd like to cancel a cheque Бих искал да анулирам чек
I'd like to cancel this standing order бих искал да анулирам товa нареждане за периодичен превод (периодични плащания)?

Други полезни фрази

where's the nearest cash machine? къде е най-близкият банкомат?
what's the interest rate on this account? какъв е лихвеният процент върху тази сметка?
what's the current interest rate for personal loans? какъв е текущият лихвен процент за лични заеми?
I've lost my bank card загубил съм си банковата карта
I want to report a … искам да докладвам за …
lost credit card изгубена кредитна карта
stolen credit card открадната кредитна карта
we've got a joint account имаме обща сметка
I'd like to tell you about a change of address бих искал да ви уведомя за промяна в адреса
I've forgotten my Internet banking password забравих си парола за интернет (онлайн) банкиране
I've forgotten the PIN number for my card забравих PIN номера на моята карта
I'll have a new one sent out to you ще ви изпратим нов
could I make an appointment to see …? Мога ли да си уговоря среща с …?
the manager управителя
a financial advisor финансовия съветник
I'd like to speak to someone about a mortgage Бих искал да разговарям с някого за ипотека

Използване на банкомат

Insert your card Пъхнете картата си
Enter your PIN Въведете вашия ПИН-код
Incorrect PIN Грешен ПИН-код
Enter Въведете
Correct Поправете
Cancel Анулирайте
Withdraw cash Изтеглете парите в брой
Other amount Друга сума
Please wait Моля, изчакайте
Your cash is being counted В момента броим парите ви
Insufficient funds Недостатъчни разполагаеми средства
Balance Баланс
On screen На екрана
Printed Отпечатано
Another service? Друга услуга?
Would you like a receipt? Искате ли касова бележка (разписка)?
Remove card Извадете картата
Quit Напуснете
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play