В киното

Ето някои изрази, които можете да използвате, когато ходите на кино и обсъждате това, което сте гледали.

Избиране на филм

what's on at the cinema? какво дават в киното?
is there anything good on at the cinema? дават ли нещо хубаво в киното?
what's this film about? за какво е този филм?
have you seen it? гледал ли си го?
who's in it? кой играе в него?
it's … това е …
a thriller трилър (криминален, детективски)
a comedy комедия
a romantic comedy романтична комедия
a horror film филм на ужасите
a documentary документален филм
an animation анимация
a war film военен филм (за войната)
a western уестърн
a science fiction film научно-фантастичен филм
a foreign film чуждестранен филм
it's in … той е на …
French френски
Spanish испански
with English subtitles със субтитри на английски
it's just been released току-що е пуснат
it's been out for about two months дават го от около 2 месеца
it's meant to be good предполага се, че е добър

В киното

shall we get some popcorn? да си вземем ли пуканки?
salted or sweet? солени или сладки?
do you want anything to drink? искаш ли нещо за пиене?
where do you want to sit? къде искаш да седнем?
near the back близо до последния ред
near the front близо до първия ред
in the middle в (по) средата

Обсъждане на филма

what did you think? какво мислиш?
I enjoyed it хареса ми
it was great беше чудесен
it was really good беше наистина добър
it wasn't bad не беше зле
I thought it was rubbish мислех, че е боклук
it was one of the best films I've seen for ages беше един от най-добрите филми, които съм гледал от много дълго време
it had a good plot имаше добър сюжет
the plot was quite complex сюжетът беше доста сложен
it was too slow-moving беше много бавен (действието се развиваше много бавно)
it was very fast-moving действието се развиваше много бързо
the acting was … актьорската игра беше …
excellent отлична
good добра
poor лоша
terrible ужасна
he's a very good actor той е много добър артист
she's a very good actress тя е много добра актриса

Неща, които може да видите

Screen Екран
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник