В кръчма, бар или кафене

Няма по-приятно място за практикуване на Вашия английски от една кръчма! Ето някои изрази, които да ви помогнат да поръчате питиета или храна в кръчма, бар или кафене.

Забележете, че в кръчмите в Британия е обичайно да се поръчват питиета и храна на бара, въпреки че в някои кръчми с ресторантски площи може да вземат поръчката ви на масата.

Поръчване на питиета

what would you like to drink? какво бихте искали за пиене? , какво искаш за пиене? (между барман и клиент между приятели)
what are you having? какво пиеш (ядеш)?
what can I get you? какво да ви донеса? , какво да ти донеса? (между барман и клиент между приятели)
I'll have …, please ще взема…, моля
a pint of lager една халба лека бира (една халба е малко повече от половин литър)
a pint of bitter една халба горчива бира (вид традиционна английска бира)
a glass of white wine една чаша бяло вино
a glass of red wine една чаша червено вино
an orange juice един портокалов сок
a coffee едно кафе
a Coke една кока-кола
a Diet Coke една диетична кола
large or small? голяма или малка?
would you like ice with that? бихте ли искали лед с това?
no ice, please без лед, моля
a little, please с малко лед, моля
lots of ice, please с много лед, моля
a beer, please една бира, моля
two beers, please две бири, моля
three shots of tequila, please три чашки текила, моля
are you being served? обслужиха ли ви?
I'm being served, thanks обслужиха ме, благодаря
who's next? следващият?
which wine would you like? какво вино бихте желали?
house wine is fine домашно вино е добре
which beer would you like? каква бира бихте искали?
would you like draught or bottled beer? наливна или бутилирана бира искате?
I'll have the same, please за мен същото, моля
nothing for me, thanks за мен нищо, благодаря
I'll get these ще взема тези
keep the change! задръжте рестото!
cheers! наздраве!
whose round is it? чий ред е? (чий ред е да плати за питиетата?)
it's my round мой ред е
it's your round твой ред е
another beer, please още една бира, моля
another two beers, please още две бири, моля
same again, please същото отново, моля
are you still serving drinks? още ли сервирате напитки?
last orders! последни поръчки!

Поръчване на закуски и храна

do you have any snacks? имате ли някакви закуски?
do you have any sandwiches? имате ли сандвичи?
do you serve food? сервирате ли храна?
what time does the kitchen close? в колко часа затваря кухнята?
are you still serving food? още ли сервирате храна?
a packet of crisps, please един пакет чипс, моля
what flavour would you like? какъв вкус желаете?
ready salted осолен
cheese and onion сирене и лук
salt and vinegar сол и оцет
what sort of sandwiches do you have? какви сандвичи имате?
do you have any hot food? имате ли топла храна?
today's specials are on the board днешните специалитети са на таблото
is it table service or self-service? на масата ли се сервира или е на самообслужване?
what can I get you? какво да Ви донеса?
would you like anything to eat? искате ли нещо за ядене?
could we see a menu, please? може ли да видим менюто, моля?

Когато поръчвате в кафене, което предлага храна за навън, може да ви попитат:

eat in or take-away? тук ли ще ядете или ще го вземете със себе си?

Игри в бар

does anyone fancy a game of …? на някой играе ли му се на …?
pool билярд
darts дартс (стрелички)
cards карти

Достъп до интернет

do you have internet access here? тук имате ли (достъп до) интернет?
do you have wireless internet here? тук имате ли безжичен интернет?
what’s the password for the internet? каква е паролата за (достъп до) интернет?

На следващия ден...

I feel fine чувствам се много добре
I feel terrible чувствам се ужасно
I've got a hangover имам махмурлук
I'm never going to drink again! никога повече няма да пия!

Пушене

do you smoke? пушиш ли? пушите ли?
no, I don't smoke не, не пуша
I've given up отказах се
do you mind if I smoke? имаш ли (имате ли) нещо против, ако запаля (пуша)?
would you like a cigarette? искаш ли цигара?
have you got a light? имаш ли огънче?
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник