В оптиката

Ето някои изрази, които ще чуете или ще трябва да използвате, ако имате нужда от услугите на оптик.

do you offer free eye tests? предлагате ли безплатни очни прегледи?
I'd like to have an eye test, please бих искал очен преглед, моля
I need a new … имам нужда от нов …
pair of glasses (чифт) очила
pair of reading glasses чифт очила за четене
glasses' case калъф за очила
could I order some more contact lenses? може ли да поръчам още контактни лещи?
the frame on these glasses is broken рамката на тези очила е счупена
can you repair it? можете ли да я поправите?
do you sell sunglasses? продавате ли слънчеви очила?
how much are these designer frames? колко струват тези дизайнерски (маркови) рамки?
my eyesight's getting worse зрението ми се влошава
do you wear contact lenses? носите ли контактни лещи?
are you short-sighted or long-sighted? късоглед ли сте или далекоглед?
could you read out the letters on the chart, starting at the top? можете ли да прочетете буквите на таблото, като започнете от горе?
could you close your left eye, and read this with your right? можете ли да затворите лявото си око и да прочетете това с дясното?
do you do hearing tests? правите ли прегледи на слуха?
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play