В пощата

Тези английски изрази ще ви помогнат в пощата, когато трябва да купите марки, да изпратите писмо или да използвате други услуги

Пощенски услуги

Във Великобритания има два основни класа пощенски тарифи – first class и second class. Първокласните са по-бързи.

how much is a first class stamp? колко струва една първокласна марка?
how much is a second class stamp? колко струва една второкласна марка?
I'd like …, please искам …, моля
an envelope един плик (за писмо)
a packet of envelopes един стек пликове (за писма)
a jiffy bag пощенски плик с въздушни мехурчета
could I have …, please? може ли да получа …, моля?
a first class stamp една първокласна марка
a second class stamp една второкласна марка
a book of first class stamps албум с първокласни марки
some first class stamps няколко второкласни марки
how many would you like? колко ще искате?
how many are there in a book? колко са в един албум?
I'd like to send this to … бих искал да изпратя това в …
Canada Канада
I'd like to send this parcel to … бих искал да изпратя този колет в …
Brazil Бразилия
how much will it cost to send this letter to …? колко ще струва да изпратя това писмо в …?
the United States Съединените щати
can you put it on the scales, please? може ли да го сложите на кантара, моля?
I'd like to send this letter by … бих искал да изпратя това писмо чрез …
Recorded Delivery препоръчана доставка (при доставката се изисква подпис)
Special Delivery специална доставка (гарантирана доставка на следващия ден в Обединеното кралство, с компенсация при загуба или повреда)
where's the postbox? къде е пощенската кутия?
what's the last date I can post this to … to arrive in time for Christmas? коя е последната дата, на която мога да изпратя по пощата това до …, за да пристигне навреме за Коледа?
Germany Германия
Australia Австралия
I've come to collect a parcel дошъл съм да взема един колет

Други услуги

I'd like to pay this bill бих искал да платя тази сметка
I'd like to send some money to … бих искал да изпратя (малко) пари до …
Poland Полша
India Индия
do you sell …? продавате ли …?
postcards пощенски картички
birthday cards картички за рожден ден
Christmas cards коледни картички
I'd like to get a TV licence искам да взема ТВ лиценз
I need to renew my TV licence искам да подновя абонамента си за ТВ лиценз
can you fill in this form, please? може ли да попълните този формуляр, моля?
do you have a …? имате ли …?
photo booth фотокабина
photocopier фотокопирна машина

Неща, които може да видите

First class Първи клас
Second class Втори клас
International Международни
Airmail Въздушна поща
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник