Езици и комуникация

Ето някои английски изрази, които ще ви дадат възможност да кажете какви чужди езици говорите, както и някои други изрази, свързани с изучаването на чужди езици.

what languages can you speak? какви езици говорите?
I speak … говоря …
French, Spanish, and a little Russian френски, испански и малко руски
fluent German немски свободно
I can get by in … справям се с …
Italian италиански
I'm learning … уча …
Chinese китайски
where did you learn your English? къде сте учили английски?
at school в училище
at university в университета
I took a course изкарах курс
I taught myself сам се научих
do you understand? разбирате ли?
did you understand? разбрахте ли?
yes, I understood да, разбрах
sorry, I didn't understand съжалявам, не разбрах

Ако не чуете какво е казал някой, най-любезният отговор е просто да кажете:

sorry? или excuse me? съжалявам ? или извинете?
how do you say ... in English? как ще кажете на английски?
how do you spell that? как ще го напишете?
how do you pronounce this word? как произнасяте тази дума?
you speak very good English вие говорите много добър английски
your English is very good вашият английски е много добър
I'm a little out of practice малко съм загубил формата си
I'd like to practise my … бих искал да упражнявам моя …
Portuguese португалски
let's speak in … да говорим на …
English английски
Italian италиански
what's this called? как се казва това?
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник