Здраве

Тези английски изрази могат да са Ви полезни, когато говорите за здравето си.

Описване на симптоми

what's the matter? какво има? (какво ти е?)
I'm not feeling well не се чувствам добре
I'm not feeling very well не се чувствам много добре
I feel ill чувствам се болен
I feel sick повръща ми се
I've cut myself порязах се
I've got a headache имам главоболие
I've got a splitting headache имам ужасно главоболие (главата ми ще се пръсне от болка)
I'm not well не съм добре
I've got flu имам грип
I'm going to be sick ще повърна
I've been sick бях болен
I've got a pain in my … имам болка във …
neck врата
my … are hurting … ме болят
feet краката
knees колената
my back hurts гърбът ме боли

Други полезни изрази

have you got any …? имате ли …?
painkillers болкоуспокояващи
paracetamol парацетамол
aspirin аспирин
plasters лейкопласт (пластири)
how are you feeling? как се чувстваш?
are you feeling alright? добре ли се чувстваш?
are you feeling any better? малко по-добре ли се чувстваш?
I hope you feel better soon надявам се, че скоро ще се почувстваш по-добре
get well soon! оправяй се скоро (бързо)!
I need to see a doctor трябва да ида на лекар
I think you should go and see a doctor мисля, че трябва да отидеш на лекар
do you know a good …? знаеш ли някой добър …?
doctor лекар
dentist зъболекар
do you know where there's an all-night chemists? знаеш ли къде има денонощна аптека?
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play