Изрази за време

Ето някои английски изрази за време.

Определяне на деня

the day before yesterdayонзи ден
yesterdayвчера
todayднес
tomorrowутре
the day after tomorrowвдругиден

Определяне на времето от деня

last nightснощи
tonightдовечера
tomorrow nightутре вечер
in the morningсутринта
in the afternoonследобед
in the eveningвечерта
yesterday morningвчера сутринта
yesterday afternoonвчера следобед
yesterday eveningснощи
this morningтази сутрин
this afternoonтози следобед
this eveningдовечера (тази вечер)
tomorrow morningутре сутрин
tomorrow afternoonутре следобед
tomorrow eveningутре вечер

Определяне на седмицата, месеца или годината

last weekминалата седмица
last monthминалия месец
last yearминалата година
this weekтази седмица
this monthтози месец
this yearтази година
next weekследващата седмица
next monthследващия месец
next yearдогодина (следващата година)

Други изрази за време

five minutes agoпреди пет минути
an hour agoпреди един час
a week agoпреди (една) седмица
two weeks agoпреди две седмици
a month agoпреди (един) месец
a year agoпреди (една) година
a long time agoпреди много време, много отдавна
in ten minutes' time или in ten minutesпреди много време, много отдавна
in an hour's time или in an hourза време от 10 минути или за десет минути
in a week's time или in a weekза време от един час или за 1 час
in ten days' time или in ten daysза време от една седмица или за 1 седмица
in three weeks' time или in three weeksза време от 10 дни или за 10 дни
in two months' time или in two monthsза време от 3 седмици или за 3 седмици
in ten years' time или in ten yearsима ли джамия наблизо?
the previous dayпредишния ден
the previous weekпредишната седмица
the previous monthпредишния месец
the previous yearпредишната година
the following dayследващия ден
the following weekследващата седмица
the following monthследващия месец
the following yearследващата година

Времетраене

Времетраенето в английски език обикновено се изразява чрез използването на думата for (за, в продължение на), както е дадено в следните примери:

I lived in Canada for six monthsживях в Канада (в продължение на) шест месеца.
I've worked here for nine yearsработил съм тук (в продължение на) 9 години.
I'm going to France tomorrow for two weeksутре заминавам за Франция за 2 седмици
we were swimming for a long timeние плувахме дълго време
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.