Искане и даване на указания

Тези английски изрази ще ви бъдат полезни, ако се изгубите, искате да стигнете до конкретно място или давате напътствия на други хора.

Искане на напътствия

excuse me, could you tell me how to get to …? извинете, бихте ли ми казали как да стигна до …?
the bus station автобусната гара
excuse me, do you know where the … is? извинете, знаете ли къде е …?
post office пощата
I'm sorry, I don't know съжалявам, не знам
sorry, I'm not from around here съжалявам, не съм оттук
I'm looking for … търся …
this address този адрес
are we on the right road for …? на правилния път ли сме за …?
Brighton Брайтън
is this the right way for …? това ли е правилният път за …?
Ipswich Ипсуич
do you have a map? имате ли карта?
can you show me on the map? може ли да ми покажете на картата?

Даване на напътствия

it's this way този път е
it's that way онзи път е
you're going the wrong way на грешен път сте
you're going in the wrong direction вървите в неправилната посока
take this road вървете по този път
go down there слезте там
take the first on the left завийте по първата улица в ляво
take the second on the right завийте по втората улица надясно
turn right at the crossroads завийте надясно на кръстовището
continue straight ahead for about a mile продължете право напред около 1 миля (1 миля е приблизително 1,6 километра)
continue past the fire station продължете покрай пожарната
you'll pass a supermarket on your left ще минете покрай супермаркет от лявата ви страна
keep going for another … продължете още …
hundred yards 100 ярда (около 91 метра)
two hundred metres 200 метра
half mile половин миля (около 800 метра)
kilometre километър
it'll be … ще ви се падне …
on your left отляво
on your right отдясно
straight ahead of you точно пред вас

Колко е далече?

how far is it? колко е далече?
how far is it to …? колко далече е до …?
the airport летището
how far is it to … from here? колко далече е до … оттук?
the beach брега (плажа)
is it far? далече ли е?
is it a long way? много път ли е?
it's …
not far не е далече
quite close съвсем близо е
quite a long way доста далече е
a long way on foot много път пеша е
a long way to walk дълъг път за ходене е
about a mile from here на около миля оттук е (1 миля е приблизително 1,6 километра)

Даване напътствия на шофьори

follow the signs for … следвайте табелите (пътните знаци) за …
the town centre центъра на града
Birmingham Бирмингам
continue straight on past some traffic lights продължете направо покрай един светофар
at the second set of traffic lights, turn left на втория светофар завийте наляво
go over the roundabout излезте на обиколния път
take the second exit at the roundabout тръгнете по втория изход от обиколния път
turn right at the T-junction завийте надясно на Т-кръстовището
go under the bridge минете под моста
go over the bridge минете по моста
you'll cross some railway lines ще пресечете железопътни линии
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник