Кандидатстване за работа

Ако си търсите работа, тези изрази ще ви бъдат от полза. Тук са включени и някои термини, които ще видите във формуляра за кандидатстване или ще поискате да включите в автобиографията си.

Създаване на молба за работа

I saw your advert in the paper видях обявата ви във вестника
could I have an application form? може ли да получа формуляр за кандидатстване?
could you send me an application form? може ли да ми изпратите формуляр за кандидатстване?
I'm interested in this position интересувам се от тази длъжност
I'd like to apply for this job бих искал да кандидатствам за тази работа

Разпитване за работата

is this a temporary or permanent position? това временна длъжност ли е или постоянна?
what are the hours of work? какво е работното време?
will I have to work on Saturdays? ще трябва ли да работя в събота?
will I have to work shifts? ще трябва ли да работя на смени?
how much does the job pay? колко е заплащането на работата?
£10 an hour 10 паунда на час
£350 a week 350 паунда на седмица
what's the salary? каква е заплатата?
£2,000 a month 2 000 паунда на месец
£30,000 a year 30 000 паунда на година
will I be paid weekly or monthly? всяка седмица ли ще ми се плаща или веднъж в месеца?
will I get travelling expenses? ще получавам ли командировъчни?
will I get paid for overtime? ще ми се заплаща ли извънреден труд?
is there …? има ли …?
a company car фирмена кола
a staff restaurant ресторант за персонала
a pension scheme пенсионна схема
free medical insurance безплатна медицинска осигуровка
how many weeks' holiday a year are there? колко седмични почивки в годината има?
who would I report to? на кого да докладвам? (да се отчитам)
I'd like to take the job ще се радвам да поема тази работа
when do you want me to start? кога искате да започна?

Неща, които може да чуете

we'd like to invite you for an interview бихме искали да ви поканим за интервю
this is the job description това е описанието на работата
have you got any experience? имате ли някакъв опит (стаж)?
have you got any qualifications? имате ли някакви квалификации?
we need someone with experience нуждаем се от някого с опит
we need someone with qualifications нуждаем се от някого с квалификации
what qualifications have you got? какви квалификации имате?
have you got a current driving licence? имате ли редовна шофьорска книжка?
how much were you paid in your last job? колко ви плащаха на последната работа?
do you need a work permit? трябва ли ви разрешително за работа?
we'd like to offer you the job бихме искали да ви предложим работата
when can you start? кога можете да започнете?
how much notice do you have to give? колко дълго предизвестие трябва да направите?
there's a three month trial period има тримесечен пробен период
we'll need to take up references ще трябва да вземем референции
this is your employment contract това е трудовият ви договор

СV (автобиография)

Name Име
Address Адрес
Telephone number Телефонен номер
Email address Имейл адрес
Date of birth Дата на раждане
Nationality Националност
Marital status Семейно положение
Career objective Цел на кариерата
Education Образование
Qualifications Квалификации
Employment history Трудов стаж
Leisure interests Интереси в свободното време
Referees Референти
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play