Музеи и галерии

Фразите в този раздел трябва да ви помогнат да се насладите на посещенията си в музеи и художествени галерии.

При пристигане

how much is it to get in? колко струва влизането?
is there an admission charge? има ли такса за влизане?
only for the exhibition само за изложбата
what time do you close? в колко часа затваряте?
the museum's closed on Mondays музеят е затворен в понеделник
can I take photographs? може ли да снимам?
would you like an audio-guide? бихте ли желали аудио-гид?
are there any guided tours today? днес има ли обиколки с екскурзовод?
what time does the next guided tour start? в колко часа започва следващата обиколка с екскурзовод?
where's the cloakroom? къде е гардеробът?
we have to leave our bags in the cloakroom трябва да оставим чантите си на гардероб
do you have a plan of the museum? имате ли скица (карта) на музея?

В музея или галерията

who's this painting by? от кого е тази картина?
this museum's got a very good collection of … този музей има много добра колекция от …
oil paintings маслени картини
watercolours акварели
portraits портрети
landscapes пейзажи
sculptures скулптури
ancient artifacts древни артефакти
pottery керамика
do you like …? харесваш ли …?
modern art модерно изкуство
classical paintings класически картини
impressionist paintings импресионистични картини

Неща, които може да видите

Free admission Свободен (безплатен) достъп
No photography Снимането забранено
Cloakroom Гардероб
Café Кафене
Gift shop Магазин за подаръци
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play