На работа

Ето някои английски изрази, които могат да са ви от полза на работното място.

Общи изрази

how long have you worked here? от колко време работите тук?
I'm going out for lunch излизам на обяд
I'll be back at 1.30 той ще се върне в 1.30
how long does it take you to get to work? колко време ти отнема да дойдеш на работа?
the traffic was terrible today движението беше ужасно днес
how do you get to work? как идваш на работа?

Надяваме се да не чуете това:

you're fired! уволнен сте!

Отсъствие от работа

she's on maternity leave тя е в отпуск по майчинство
he's on paternity leave той е в отпуск по бащинство
he's off sick today той отсъства по болест днес
he's not in today той не е тук днес
she's on holiday тя е на почивка
I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today страхувам се, че не съм добре и няма да мога да дойда на работа днес

Работа с клиенти

he's with a customer at the moment той е с клиент в момента
I'll be with you in a moment ще бъда при вас след секунда
sorry to keep you waiting съжалявам, че ви накарах да чакате
can I help you? мога ли да ви помогна?
do you need any help? имате ли нужда от помощ?
what can I do for you? какво мога да направя за вас?

В службата

he's in a meeting той е на събрание
what time does the meeting start? в колко часа започва събранието?
what time does the meeting finish? в колко часа свършва събранието?
the reception's on the first floor рецепцията е на първия етаж
I'll be free after lunch ще бъда свободен след обяда
she's having a leaving-do on Friday в петък тя ще има прощално парти с колегите (при напускане на работа) (разговорно)
she's resigned тя напусна (подаде оставка)
this invoice is overdue тази фактура е просрочена
he's been promoted той беше повишен
here's my business card ето визитката ми
can I see the report? може ли да видя отчета?
I need to do some photocopying трябва да фотокопирам
where's the photocopier? къде е ксерокса (фотокопирната машина)?
the photocopier's jammed ксероксът е задръстен (с хартия)
I've left the file on your desk оставил съм папката на бюрото ти

ИТ проблеми

there's a problem with my computer има проблем с компютъра ми
the system's down at the moment в момента има срив в системата
the internet's down at the moment в момента има срив в интернет мрежата
I can't access my emails нямам достъп до имейлите си
the printer isn't working принтерът не работи
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник