Образование

Ето някой английски изрази, които ще са Ви от полза, когато обсъждате какво сте учили в училище или в университета, както и когато питате другите какво образование имат.

Университет

are you a student? студент (ученик) ли си?
what do you study? какво учиш?
I'm studying … уча…
history история
economics икономика
medicine медицина
where do you study? къде учиш?
which university are you at? в кой университет си?
what university do you go to? кой университет посещаваш?
I'm at … аз съм в…
Liverpool University Университета в Ливърпул
which year are you in? коя година си?
I'm in my … year аз съм…
first първа
second втора
third трета
final последна
I'm in my first year at university аз съм първа година в университета
do you have any exams coming up? имаш ли някакви изпити наскоро?
I've just graduated току-що се дипломирах
I'm doing a masters in … уча за магистър по…
law право
I'm doing a PhD in … уча докторат по…
chemistry химия
did you go to university? учил ли си в университет? (имаш ли висше образование?)
I didn't go to university нямам висше образование (не съм учил в университет)
I never went to university никога не съм учил в университет
where did you go to university? къде си учил в университет? (Къде си учил висше образование?)
I went to … учих в…
Cambridge Кембридж
what did you study? какво си завършил?
I studied … завърших…
maths математика
politics политология

Училище

where did you go to school? къде си учил?
I went to school in … учих в…
Bristol Бристол
I left school at sixteen напуснах училище на 16 години
I'm taking a gap year взимам пропусната година

Бъдещи планове

how many more years do you have to go? още колко години трябва да учиш?
what do you want to do when you've finished? какво искаш да правиш, когато завършиш?
get a job да получа работа
go travelling да пътувам
I don't know what I want to do after university не знам какво искам да правя след университета
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник