Общ разговор

Ето някои често използвани английски изрази за общ разговор с хора, които вече познавате.

Питате някой как е

how are you? как си?
how's it going? как върви? (доста неофициално)
how are you doing? как я караш? (доста неофициално)
how's life? как е животът? (доста неофициално)
how are things? как са нещата? (доста неофициално)
I'm fine, thanks много съм добре, благодаря
I'm OK, thanks добре съм, благодаря
not too bad, thanks не много зле, благодаря
alright, thanks добре, благодаря
not so well не толкова добре
how about you? ами ти?
and you? а ти?
and yourself? а ти самият?

Питате някой какво прави или какво е правил

what are you up to? какво ще правиш? (какви са ти плановете за довечера и др.)
what have you been up to? какво правиш напоследък? (как я караш)
working a lot работя много
studying a lot уча много
I've been very busy бях много зает
same as usual както обикновено
not much или not a lot не много
I've just come back from … току-що се върнах от …
Portugal Португалия

Питате някой къде е

where are you? къде си?
I'm … аз съм …
at home вкъщи
at work на работа
in town в града
in the countryside в провинцията
at the shops по магазините
on a train във влак
at Peter's у Петър

Питате за нечии планове

do you have any plans for the summer? имаш ли някакви планове за лятото?
what are you doing for …? какво ще правиш за …?
Christmas Коледа
New Year Нова година
Easter Великден
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play