Основни изрази

Ето някои основни английски изрази, които можете да използвате в ежедневен разговор, както и някои широко разпространени думи, които ще видите върху табели.

yes да
no не
maybe или perhaps може би
please моля
thanks благодаря
thank you благодаря Ви (ти)
thanks very much благодаря много
thank you very much благодаря Ви (ти) много

Следват някои учтиви начини да отговорите на някой, който Ви благодари

you're welcome моля, пак заповядайте
don't mention it няма защо, моля
not at all за нищо

Да кажеш здравей и довиждане

Различни начини да поздравиш някой:

hi здравей (доста неофициално)
hello здравей
good morning добро утро (използва се преди обяд)
good afternoon добър ден (използва се между обяд и 18 ч)
good evening добър вечер (използва се след 18 ч)

От друга страна следват изрази, които можете да кажете, когато се сбогувате:

bye чао (довиждане)
goodbye довиждане
goodnight лека нощ
see you! довиждане!
see you soon! до скоро виждане!
see you later! ще се видим по-късно!
have a nice day! приятен ден!
have a good weekend! приятна събота и неделя!

Привличане на нечие внимание и искане на извинение

excuse me извинете (извини) ме (може да се използва за привличане на нечие внимание, да минете покрай някого или да се извините)
sorry съжалявам (извинете, извинявай)

Ако някой ви моли за извинение, можете да отговорите като използвате един от следните изрази:

no problem няма проблем
it's OK или that's OK няма нищо
don't worry about it не се тевожи за това

Искате да Ви разберат

do you speak English? говорите ли английски?
I don't speak English не говоря английски
I don't speak much English не говоря английски много
I only speak very little English говоря само много малко английски
I speak a little English говоря малко английски
please speak more slowly моля, говорете по-бавно
please write it down моля, напишете го
could you please repeat that? моля, бихте ли повторили?
I understand разбирам
I don't understand не разбирам

Други основни изрази

I know зная (знам)
I don't know не зная (не знам)
excuse me, where's the toilet? извинете, къде е тоалетната?
excuse me, where's the Gents? извинете, къде е мъжката тоалетна?
excuse me, where's the Ladies? извинете,къде е дамската тоалетна?

Неща, които може да видите

Entrance Вход
Exit Изход
Emergency exit Авариен изход
Push Бутни
Pull Дръпни
Toilets Тоалетни
WC WC
Gentlemen (често съкратено Gents) Мъже
Ladies Жени
Vacant Свободно
Occupied или Engaged Заето
Out of order Повредено
No smoking Пушенето забранено
Private Частна собственост
No entry Влизането забранено
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play