Писане на писма и имейли

Ето някои изрази и установени практики, които може да ви бъдат полезни, когато пишете писма и имейли на английски.

Писане на неофициално писмо

Започнете писмото си с думата Dear следвана от собственото име на лицето, на което пишете, например:

Dear Mark, Скъпи Марк,
Dear Jane, Скъпа Джейн,

Ето някои неща, които бихте могли да кажете:

Thanks for your … Благодаря за твоето …
letter писмо
postcard (пощенска) картичка
present подарък
invitation покана
Sorry it's taken me so long to write. Съжалявам (извинявай), че се забавих толкова с писането.
I hope you're well. Надявам се, че си добре.
Good to see you again last week. Радвам се, че те видях отново миналата седмица.
Look forward to seeing you soon! Очаквам с нетърпение да те видя скоро!

Ето някои типични начини да завършите едно неофициално писмо:

Best wishes, С най-добри пожелания,
Kind regards, Поздрави,

Ако пишете на семеен приятел, партньор или близък приятел, може да завършите със следното:

Love, С любов,

Завършете с написване на собственото си име.

Писане на и-мейл

Имейлите, независимо дали са по служебни или социални причини, обикновено се пишат в по-неофициален стил, отколкото писмата.

Винаги трябва да дадете на имейла си тема, която трябва да обобщи целта му с няколко думи.

Установените практики за начални бизнес (работни) имейли са различни, въпреки че е съвсем обичайно да се използват собствени имена и за бизнес, и за лични имейли, ако познавате получателя.

Не е необходимо да използвате Dear, въпреки че някои хора предпочитат да го правят.

Общо казано, съдържанието на бизнес имейлите трябва да е кратко и по въпроса.

Ако включвате някакви приложения, уверете се, че сте го споменали в текста на имейла си.

За да завършите един личен имейл, можете да използвате същите изрази, както при неофициалните писма.

Установените практики за завършване на бизнес имейли са различни, но са подходящи изрази като следните:

Regards, Поздрави,
Kind regards, Любезни поздрави (пожелания),
Best regards, Най-добри пожелания,
With kind regards, С най-добри пожелания,

В бизнес имейлите трябва да включите накрая и пълното си име, организация и данни за контакти.

Писане на официално писмо

Ако знаете името на лицето, на което пишете, започнете писмото си като използвате Dear Mr (за мъж), Dear Mrs (за омъжена жена), Dear Miss (за неомъжена жена) или Dear Ms (за неомъжена жена или когато семейното положение е неизвестно), следвано от фамилното име, например:

Dear Mr Smith, Скъпи (уважаеми) Г-н Смит,
Dear Mrs Jones, Скъпа (уважаема) Г-жо Джоунс,
Dear Miss Richards, Скъпа (уважаема) Г-це Ричардс,
Dear Ms Shepherd, Скъпа (уважаема) Г-це Шепърд,

Ако не знаете името, започнете с едно от следните:

Dear Sir, Скъпи (уважаеми) Господине,
Dear Madam, Скъпа (уважаема) Госпожо,
Dear Sir or Madam, Скъпи Господине или Госпожо,

Ето някои примери за неща, които може да кажете в едно официално писмо:

I am writing in reply to your letter of 4 September regarding your outstanding invoice. Пиша Ви в отговор на Вашето писмо от 4-ти септември относно Вашата неизплатена (неуредена) фактура.
Further to our conversation, I'm pleased to confirm our appointment for 9.30am on Tuesday, 7 January. В продължение на нашия разговор с удоволствие потвърждавам нашата среща за 9,30 ч. във вторник, 7-ми януари.
I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible. Ще бъда благодарен, ако можете да обърнете внимание на този въпрос възможно най-скоро.
If you would like any further information, please don't hesitate to contact me. Ако искате повече информация, моля, не се колебайте да ми се обадите.

Ако бихте искали отговор, можете да използвате следното изречение в края на писмото си:

I look forward to hearing from you. Очаквам с нетърпение отговор от Вас.

Ако сте започнали писмото си със Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss или Dear Ms, трябва да завършите писмото си със следния израз:

Yours sincerely, С уважение (искрено Ваш),

Обаче, ако сте започнали писмото си със Dear Sir, Dear Madam или Dear Sir or Madam, тогава използвайте следното:

Yours faithfully, С почит,

Добавете подписа си накрая, последван от изписване на пълното ви име.

sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник