При лекаря

Някои от тези фрази може да ви потрябват, ако ви се наложи да отидете на лекар по време на престоя си.

На рецепцията

I'd like to see a doctor бих искал да ида на лекар
do you have an appointment? имате ли час?
is it urgent? спешно ли е?
I'd like to make an appointment to see Dr … бих искал да си запиша час за д-р …
Robinson Робинсън
do you have any doctors who speak …? имате ли лекари, които говорят …?
Spanish испански
do you have private medical insurance? имате ли лична медицинска осигуровка?
have you got a European Health Insurance card? имате ли европейска здравноосигурителна карта?
please take a seat моля, седнете
the doctor's ready to see you now лекарят е готов да ви приеме сега

Обсъждане на симптомите

how can I help you? как мога да ви помогна?
what's the problem? какъв е проблемът?
what are your symptoms? какви са симптомите Ви?
I've got a … имам …
temperature температура
sore throat възпалено гърло
headache главоболие
rash обрив
I've been feeling sick имам позиви за повръщане
I've been having headaches имам главоболие
I'm very congested имам силно запушен нос
my joints are aching болят ме ставите
I've got diarrhoea имам диария
I'm constipated имам запек
I've got a lump имам бучка
I've got a swollen … имам подут …
ankle глезен
I'm in a lot of pain много ме боли
I've got a pain in my … имам болки в …
back гърба
chest гърдите
I think I've pulled a muscle in my leg мисля, че съм разтегнал мускул на крака си
I'm … аз съм …
asthmatic астматик
diabetic диабетик
epileptic епилептик
I need … имам нужда от …
another inhaler още един инхалатор
some more insulin още инсулин
I'm having difficulty breathing трудно дишам
I've got very little energy имам много малко енергия (нямам сили)
I've been feeling very tired чувствам се много уморен
I've been feeling depressed чувствам се депресиран
I've been having difficulty sleeping спя лошо
how long have you been feeling like this? от кога се чувствате така?
how have you been feeling generally? как се чувствате като цяло?
is there any possibility you might be pregnant? има ли някаква възможност да сте бременна?
I think I might be pregnant мисля, че съм бременна
do you have any allergies? имате ли някакви алергии?
I'm allergic to antibiotics алергичен съм към антибиотици
are you on any sort of medication? вземате ли някакво лекарство?
I need a sick note трябва ми болничен (лист)

На преглед

can I have a look? може ли да погледна?
where does it hurt? къде ви боли?
it hurts here тук ме боли
does it hurt when I press here? боли ли като натисна тук?
I'm going to take your … ще Ви премеря …
blood pressure кръвното налягане
temperature температурата
pulse пулса
could you roll up your sleeve? може ли да навиете ръкава си?
your blood pressure's … кръвното Ви налягане е …
quite low доста ниско
normal нормално
rather high по-скоро високо
very high много високо
your temperature's … температурата Ви е …
normal нормална
a little high малко висока
very high много висока
open your mouth, please отворете устата си, моля
cough, please кашляйте, моля

Лечение и съвети

you're going to need a few stiches ще имате нужда от няколко шева
I'm going to give you an injection ще ви направя инжекция
we need to take a … трябва да вземем …
urine sample урина
blood sample кръв
you need to have a blood test трябва да си направите кръвна картина
I'm going to prescribe you some antibiotics ще ви предпиша антибиотици
take two of these pills three times a day вземайте по две от тези хапчета три пъти дневно
take this prescription to the chemist занесете тази рецепта на аптекаря
do you smoke? пушите ли?
you should stop smoking трябва да спрете пушенето
how much alcohol do you drink a week? колко алкохол пиете на седмица?
you should cut down on your drinking трябва да намалите пиенето си
you need to try and lose some weight трябва да опитате и да намалите теглото си
I want to send you for an x-ray искам да ви изпратя на рентген (рентгенов преглед)
I want you to see a specialist искам да отида на специалист
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник