Пътуване по въздуха

Ето някои от изразите, които ще са ви необходими, когато пътувате по въздух, както и някои табели, които ще видите на летището.

Регистрация (чекиране)

I've come to collect my tickets дойдох да взема билетите си
I booked on the internet запазих по интернет
do you have your booking reference? имате ли номера на резервацията?
your passport and ticket, please вашия паспорт и билет, моля
here's my booking reference ето номера на резервацията ми
where are you flying to? за къде летите?
did you pack your bags yourself? сам ли опаковахте чантите си?
has anyone had access to your bags in the meantime? междувременно някой имал ли е достъп до чантите Ви?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? имате ли някакви течности или остри предмети в ръчния си багаж?
how many bags are you checking in? колко чанти регистрирате (чекирате)?
could I see your hand baggage, please? може ли да видя ръчния Ви багаж, моля?
do I need to check this in or can I take it with me? трябва ли да чекирам този или мога да го взема със себе си?
you'll need to check that in трябва да чекирате онзи
there's an excess baggage charge of … има цена за свръхбагаж от…
£30 30 паунда
would you like a window or an aisle seat? бихте ли искали място до прозореца или до пътеката?
enjoy your flight! приятно пътуване!
where can I get a trolley? къде мога да взема количка?

Сигурност

are you carrying any liquids? носите ли (някакви) течности?
could you take off your …, please? може ли да свалите …, моля?
coat палтото си
shoes обувките си
belt колана си
could you put any metallic objects into the tray, please? може ли да сложите всички метални предмети в подноса, моля?
please empty your pockets моля, изпразнете джобовете си
please take your laptop out of its case моля, извадете лаптопа си от калъфа
I'm afraid you can't take that through страхувам се, че не може да вземете това с Вас

В залата за заминаване

what's the flight number? какъв е номерът на полета?
which gate do we need? кой изход ни трябва?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 последно повикване за пътник Смит, пътуващ до Маями, моля, елате веднага на изход номер 32
the flight's been delayed полетът е отложен (закъснява)
the flight's been cancelled полетът е анулиран
we'd like to apologise for the delay бихме искали да се извиним за закъснението
could I see your passport and boarding card, please? може ли да видя паспорта и бордната ви карта, моля?

В самолета

what's your seat number? кой е номерът на мястото ви?
could you please put that in the overhead locker? може ли да сложите това в горния шкаф, моля?
please pay attention to this short safety demonstration моля, обърнете внимание на тази кратка демонстрация за сигурност
please turn off all mobile phones and electronic devices моля, изключете всички мобилни телефони и електронни устройства
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign капитанът угаси индикатора за затягане на коланите
how long does the flight take? колко трае полетът?
would you like any food or refreshments? искате ли нещо за ядене или пиене?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign капитанът светна индикатора за затягане на коланите
we'll be landing in about fifteen minutes ще кацнем след около 15 минути
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position моля, затегнете колана си и върнете седалката си в изправено положение
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off моля, останате на мястото си, докато самолетът спре напълно и индикаторът за затягане на коланите угасне
the local time is … местното време е …
9.34pm 9.34 ч. следобяд (21.34 ч.)

Неща, които може да видите

Short stay (съкращение от Short stay car park) Кратък престой
Long stay (съкращение от Long stay car park) Дълъг престой
Arrivals Пристигане
Departures Заминаване
International check-in Международно чекиране (регистрация)
International departures Международно заминаване
Domestic flights Вътрешни полети
Toilets Тоалетни
Information Информация
Ticket offices Гишета за билети
Lockers Шкафчета
Payphones Телефони с монети
Restaurant Ресторант
Check-in closes 40 minutes before departure Регистрацията (чекирането) приключва 40 минути преди заминаване
Gates 1-32 Изходи 1-32
Tax free shopping Пазаруване, освободено от данъци
Duty free shopping Безмитно пазаруване
Transfers Прехвърляне
Flight connections Полет с прекачване
Baggage reclaim Зона за получаване на багаж
Passport control Паспортен контрол (проверка)
Customs Митница
Taxis Таксита
Car hire Наемане на коли
Departures board Заминаващите се качват
Check-in open Регистрацията отворена
Go to Gate ... Идете на изход ...
Delayed Закъснява
Cancelled Отменен
Now boarding Сега се качват в самолета
Last call Последно повикване
Gate closing Затваряне на изхода
Gate closed Изходът затворен
Departed Заминал
Arrivals board Табло с пристигащи самолети
Expected 23:25 Очаква се в 23:25
Landed 09:52 Кацнал в 09:52
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник