Пътуване с автобус и влак

Някои от тези изрази ще са ви необходими, ако пътувате с влак или автобус. Тук са включени и табелите (пътните знаци), които можете да видите на автогарите или гарите.

На автогарата или гарата

where's the ticket office? къде е гишето за билети?
where are the ticket machines? къде са машините за билети?
what time's the next bus to …? кога е следващият автобус до …?
Camden Камдън
what time's the next train to …? кога е следващият влак до …?
Leeds Лийдс
can I buy a ticket on the bus? може ли да купя билет за автобуса?
can I buy a ticket on the train? може ли да купя билет за влака?
how much is a … to London? колко струва … до Лондон?
single еднопосочен билет (отиване)
return двупосочен билет (отиване и връщане)
first class single еднопосочен билет първа класа
first class return двупосочен билет първа класа
I'd like a … to Bristol бих искал … до Бристол
single еднопосочен билет
return двупосочен билет
child single еднопосочен детски билет
child return двупосочен детски билет
senior citizens' single еднопосочен билет за възрастни граждани
senior citizens' return двупосочен билет за възрастни граждани
first class single еднопосочен билет първа класа
first class return двупосочен билет първа класа
are there any reductions for off-peak travel? има ли някакви намаления за пътуване в ненатоварените часове?
when would you like to travel? кога бихте искали да пътувате?
when will you be coming back? кога се връщате?
I'd like a return to …, coming back on Sunday бих искал двупосочен билет до … за връщане в неделя
Newcastle Нюкасъл
which platform do I need for …? кой перон ми трябва за …?
Manchester Манчестър
is this the right platform for …? това ли е перонът за …?
Cardiff Кардиф
where do I change for …? къде да сменя за …?
Exeter Ексетър
you'll need to change at … трябва да смените на…
Reading Рийдинг
can I have a timetable, please? може ли да получа разписание, моля?
how often do the buses run to …? колко често са автобусите до …?
Bournemouth Бърнмаут
how often do the trains run to …? колко често пътуват влаковете до …?
Coventry Ковънтри
I'd like to renew my season ticket, please бих искал да подновя сезонния си билет, моля
the next train to arrive at Platform 2 is the 16.35 to Doncaster следващият влак, който пристига на 2-ри перон в 16.35 ч. е за Донкастър
Platform 11 for the 10.22 to Guildford 11-ти перон за Гилдфорд в 10.22 ч.
the next train to depart from Platform 5 will be the 18.03 service to Penzance следващият влак, който ще отпътува от 5-ти перон в 18.03 ч.ще бъде за Пензанс
the train's running late влакът се движи със закъснение
the train's been cancelled влакът е отменен

В автобуса или влака

does this bus stop at …? този автобус спира ли на …?
Trafalgar Square площад Трафалгар
does this train stop at …? този влак спира ли в …?
Leicester Лестър
could I put this in the hold, please? може ли да сложа това в багажното отделение, моля?
could you tell me when we get to …? можете ли да ми кажете кога ще стигнем до …?
the university университета
could you please stop at …? може ли да спрете на …?
the airport летището
is this seat free? това място свободно ли е?
is this seat taken? това място заето ли е?
do you mind if I sit here? възразявате ли да седна тук?
tickets, please билетите, моля
all tickets and railcards, please всички билети и карти, моля
could I see your ticket, please? може ли да видя билета Ви, моля?
I've lost my ticket изгубил съм билета си
what time do we arrive in …? кога пристигаме в …?
Sheffield Шефийлд
what's this stop? коя е тази спирка?
what's the next stop? коя е следващата спирка?
this is my stop това е моята спирка
I'm getting off here аз слизам тук
is there a buffet car on the train? има ли вагон-ресторант във влака?
do you mind if I open the window? имате ли нещо против да отворя прозореца?
we are now approaching London Kings Cross сега наближаваме лондонския Кингс Крос
this train terminates here последната спирка на този влак е тук (този влак е до тук)
all change, please всички да сменят влака, моля
please take all your luggage and personal belongings with you моля, вземете целия си багаж и лични вещи с Вас

Лондонското метро

could you tell me where the nearest Tube station is? бихте ли ми казали къде е най-близката станция на метрото?
where's there a map of the Underground? къде има карта на метрото?
over there ето там
which line do I need for Camden Town? коя линия трябва да хвана за град Кемдън?
how many stops is it to …? колко спирки са до …?
Westminster Уестминстър
I'd like a Day Travelcard, please бих искал дневна карта за пътуване, моля
which zones? за кои зони?
zones 1-2 зони 1-2
I'd like an Oyster card, please бих искал Ойстър карта, моля (предплатена карта за пътуване с обществения транспорт в Лондон)
I'd like to put £10 on it бих искал да сложа 10 паунда в нея

Неща, които може да видите

Tickets Билети
Platform Перон
Waiting room Чакалня
Left luggage Оставен багаж
Lost property Загубени вещи
Underground Метро
Bus stop Автобусна спирка
Request stop Спирка по желание
On time Навреме
Expected Очаква се
Delayed Закъснява
Cancelled Отменен
Calling at ... Спира… (минава през...)
Seat Седалка (в превозно средство)
Car Кола
Priority seat Приоритетна седалка (седалка, която трябва да се предложи на трудно подвижни лица като бременни жени, хора в напреднала възраст или инвалиди)
To trains Към влаковете
Trains to London Влакове до Лондон
Way out Изход
Mind the gap Внимавайте с дупката (празното пространство между перона и влака при качване/слизане на пътниците)
Northbound platform Перон, водещ на север
Eastbound platform Перон, водещ на изток
Southbound platform Перон, водещ на юг
Westbound platform Перон, водещ на запад
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play