Пътуване с кораб

Това са някои от изразите, които можете да използвате, ако пътувате с кораб, както и някои от табелите, които можете да видите.

Правене на резервация

what time's the next boat to …? в колко часа е следващият кораб за …?
Calais Кале
I'd like a … cabin бих искал … кабина
two-berth двуместна (с две легла)
four-berth четириместна (с четири легла)
we don't need a cabin нямаме нужда от кабина
I'd like a ticket for a car and two passengers бих искал билет за една кола и двама пътника
I'd like a ticket for a foot passenger бих искал билет за един пътник без кола
how long does the crossing take? колко трае (преминаването) пресичането?
what time does the ferry arrive in …? кога пристига фериботът в …?
Stockholm Стокхолм
how soon before the departure time do we have to arrive? колко време преди заминаването трябва да пристигнем? (дойдем)

На борда на кораба

where's the information desk? къде е гишето за информация?
where's cabin number …? къде е кабина номер …?
258 258
which deck's the … on? на коя палуба е …?
buffet бюфетът
restaurant ресторантът
bar барът
shop магазинът
cinema киното
bureau de change чейндж бюрото (бюрото за обмяна на валута)
I feel seasick лошо ми е (имам морска болест)
the sea's very rough морето е много бурно
the sea's quite calm морето е съвсем спокойно
all car passengers, please make your way down to the car decks for disembarkation всички пътници с автомобили, моля тръгнете надолу към палубите за коли за слизане
we will be arriving in port in approximately 30 minutes' time ще пристигнем в пристанището след около 30 минути
please vacate your cabins моля, опразнете кабините си

Неща, които може да видите

Cabin Кабина
Deck Палуба
Stairs Стълби
Information Информация
Restaurant Ресторант
Cinema Кино
Shop Магазин
Lifejackets Спасителни жилетки
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник