Пътуване с такси

Ако ви трябва такси, тези изрази ще ви бъдат от полза.

do you know where I can get a taxi? знаете ли къде мога да взема такси?
do you have a taxi number? имаш ли телефонен номер за такси?

Поръчване на такси

I'd like a taxi, please бих искал едно такси, моля
sorry, there are none available at the moment съжалявам, в момента няма на разположение нито едно
where are you? къде сте?
what's the address? какъв е адресът?
I'm … аз съм …
at the Metropolitan Hotel в хотел Метрополитан
at the train station на гарата
at the corner of Oxford Street and Tottenham Court Road на ъгъла на Оксфорд Стрийт и Тотнам Корт Роуд
could I take your name, please? може ли да взема името ви, моля?
how long will I have to wait? колко (дълго) ще трябва да чакам?
how long will it be? колко ще отнеме?
quarter of an hour 15 минути (четвърт час)
about ten minutes около 10 минути
it's on its way на път е

В таксито

where would you like to go? къде бихте искали да отидете?
I'd like to go to … бих искал да отида до …
Charing Cross station гара Черинг Крос
could you take me to …? бихте ли ме откарали до …?
the city centre центъра на града
how much would it cost to …? колко ще струва до …?
Heathrow Airport летище Хийтроу
how much will it cost? колко ще струва?
could we stop at a cashpoint? може ли да спрем на банкомат?
is the meter switched on? включен ли е апаратът?
please switch the meter on моля, включете апарата
how long will the journey take? колко ще отнеме пътуването?
do you mind if I open the window? имате ли нещо против да отворя прозореца?
do you mind if I close the window? имате ли нещо против да затворя прозореца?
are we almost there? стигнахме ли вече?
how much is it? колко струва?
have you got anything smaller? имате ли по-дребни?
that's fine, keep the change така е добре, задръжте рестото
would you like a receipt? бихте ли желали касова бележка?
could I have a receipt, please? може ли да получа касова бележка, моля?
could you pick me up here at …? може ли да ме вземете оттук в…
six o'clock шест часа
could you wait for me here? може ли да ме почакате тук?

Неща, които може да видите

Taxis Таксита
For hire За наемане
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник