Регистрация (при напускане)

Тези английски изрази ще ви бъдат от полза, когато напускате хотела.

I'd like to check out бих искал да уредя напускането си
I'd like to pay my bill, please бих искал да платя сметката си, моля
I think there's a mistake in this bill мисля, че в тази сметка има грешка
how would you like to pay? как искате да платите?
I'll pay … ще платя …
by credit card с кредитна карта
in cash в брой
have you used the minibar? използвали ли сте минибара?
we haven't used the minibar не сме използвали минибара
could we have some help bringing our luggage down? може ли да получим помощ за сваляне на багажа?
do you have anywhere we could leave our luggage? има ли място, където бихме могли да оставим багажа си?
could I have a receipt, please? може ли да получа касова бележка, моля?
could you please call me a taxi? може ли да ми извикате такси, моля?
I hope you had an enjoyable stay надявам се, че сте прекарали приятно
I've really enjoyed my stay наистина прекарах приятно
we've really enjoyed our stay ние наистина прекарахме приятно
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play