Спешни случаи

Ето някои английски изрази и възклицания, които можете да използвате при спешни случаи и други трудни ситуации. Надяваме се да не Ви се налага да ги използвате!

Забележете, че при истински спешен случай, можете да се свържете със спешните служби във Великобритания като се обадите на 999. Номерът за обаждане в САЩ и Канада е 911.

help!помощ!
be careful!внимавайте!
look out! или watch out!внимавайте!
please help meмоля ви, помогнете ми

Медицински спешни случаи

call an ambulance!извикайте линейка!
I need a doctorнуждая се от лекар
there's been an accidentстанала е катастрофа
please hurry!моля ви, побързайте!
I've cut myselfпорязах се
I've burnt myselfизгорих се
are you OK?добре ли сте?
is everyone OK?всички ли са добре?

Престъпност

stop, thief!спрете, крадец!
call the police!извикайте полиция!
my wallet's been stolenоткраднаха ми портфейла
my purse has been stolenоткраднаха ми портмонето
my handbag's been stolenоткраднаха ми дамската (ръчната) чанта
my laptop's been stolenоткраднаха ми лаптопа
my phone's been stolenоткраднаха ми телефона
I'd like to report a theftбих искал да докладвам за кражба
my car's been broken intoколата ми е разбита
I've been muggedнападнаха ме в гръб
I've been attackedнападнаха ме

Пожар

fire!Пожар
call the fire brigade!извикайте пожарната команда!
can you smell burning?надушвате ли нещо горящо?
there's a fireима пожар
the building's on fireсградата гори

Други трудни ситуации

I'm lostзагубих се
we're lostзагубихме се
I can't find my …не мога да си намеря …
I can't find my keysне мога да си намеря ключовете
I can't find my passportне мога да си намеря паспорта
I can't find my mobileне мога да си намеря мобилния телефон
I've lost my …загубих си…
I've lost my walletзагубих сипортфейла
I've lost my purseзагубих сипортмонето
I've lost my cameraзагубих сифотоапарата (камерата)
I've locked myself out of my …заключих се извън…
I've locked myself out of my carзаключих се извънколата си
I've locked myself out of my roomзаключих се извънстаята си
please leave me aloneмоля, оставете ме намира (сам)
go away!махайте се!
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.