Спешни случаи

Ето някои английски изрази и възклицания, които можете да използвате при спешни случаи и други трудни ситуации. Надяваме се да не Ви се налага да ги използвате!

Забележете, че при истински спешен случай, можете да се свържете със спешните служби във Великобритания като се обадите на 999. Номерът за обаждане в САЩ и Канада е 911.

help! помощ!
be careful! внимавайте!
look out! или watch out! внимавайте!
please help me моля ви, помогнете ми

Медицински спешни случаи

call an ambulance! извикайте линейка!
I need a doctor нуждая се от лекар
there's been an accident станала е катастрофа
please hurry! моля ви, побързайте!
I've cut myself порязах се
I've burnt myself изгорих се
are you OK? добре ли сте?
is everyone OK? всички ли са добре?

Престъпност

stop, thief! спрете, крадец!
call the police! извикайте полиция!
my wallet's been stolen откраднаха ми портфейла
my purse has been stolen откраднаха ми портмонето (в ам. английски означава и дамска чанта)
my handbag's been stolen откраднаха ми дамската (ръчната) чанта
my laptop's been stolen откраднаха ми лаптопа
my phone's been stolen откраднаха ми телефона
I'd like to report a theft бих искал да докладвам за кражба
my car's been broken into колата ми е разбита
I've been mugged нападнаха ме в гръб
I've been attacked нападнаха ме

Пожар

fire! Пожар
call the fire brigade! извикайте пожарната команда!
can you smell burning? надушвате ли нещо горящо?
there's a fire има пожар
the building's on fire сградата гори

Други трудни ситуации

I'm lost загубих се
we're lost загубихме се
I can't find my … не мога да си намеря …
keys ключовете
passport паспорта
mobile мобилния телефон
I've lost my … загубих си…
wallet портфейла
purse портмонето (в ам. английски означава и дамска чанта)
camera фотоапарата (камерата)
I've locked myself out of my … заключих се извън…
car колата си
room стаята си
please leave me alone моля, оставете ме намира (сам)
go away! махайте се!
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play