Сприятеляване

Ето някои английски изрази, които можете да използвате, когато срещнете нови хора, включително при представяне, както и някои лесни теми за разговор.

Представяне

what's your name? как се казваш?
my name's … казвам се …
Chris Крис
Emily Емили
I'm … аз съм …
Ben Бен
Sophie Софи
this is … това е …
Lucy Луси
my wife съпругата ми
my husband съпругът ми
my boyfriend приятелят ми
my girlfriend приятелката ми
my son синът ми
my daughter дъщеря ми
I'm sorry, I didn't catch your name извинете, не чух добре името ви
do you know each other? познавате ли се?
nice to meet you приятно ми е да се запознаем
pleased to meet you радвам се да се запознаем
how do you do? здравей (формален израз, използван когато срещнете някой непознат; правилният отговор е how do you do?)
how do you know each other? откъде се познавате?
we work together работим заедно
we used to work together работехме заедно
we were at school together бяхме заедно в училище
we're at university together бяхме заедно в университета
we went to university together посещавахме университета заедно
through friends чрез приятели

Откъде си?

where are you from? откъде си?
where do you come from? откъде идваш?
whereabouts are you from? от кой край си?
I'm from … аз съм от …
England Англия
whereabouts in … are you from? от кой край на …
Canada Канада
what part of … do you come from? от коя част на … идваш?
Italy Италия
where do you live? къде живееш?
I live in … живея в …
London Лондон
France Франция
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh родом съм от Дъблин, но сега живея в Единбург
I was born in Australia but grew up in England роден съм в Австралия, но израснах в Англия

По-нататъшен разговор

what brings you to …? какво те води в …?
England Англия
I'm on holiday на почивка съм
I'm on business по работа съм
I live here живея тук
I work here работя тук
I study here уча тук
why did you come to …? защо дойде в…?
the UK Великобритания
I came here to work дойдох тук да работя
I came here to study дойдох тук да уча
I wanted to live abroad исках да живея в чужбина
how long have you lived here? от колко време живееш тук?
I've only just arrived току-що пристигнах
a few months от няколко месеца
about a year от около година
just over two years малко повече от две години
three years от три години
how long are you planning to stay here? колко дълго смяташ да останеш тук?
until August до август
a few months няколко месеца
another year още една година
I'm not sure не съм сигурен
do you like it here? харесва ли ти тук?
yes, I love it! да, много ми харесва!
I like it a lot доста ми харесва
it's OK харесва ми
what do you like about it? какво ти харесва тук?
I like the … харесва ми …
food храната
weather времето
people хората

Възраст и рождени дни

how old are you? на колко години си?
I'm … аз съм …
twenty-two на двадесет и две
thirty-eight на тридесет и осем

Забележете, че е правилно също да кажете думите years old след възрастта си, например I'm forty-seven years old, въпреки че в разговорния език това се използва рядко.

when's your birthday? кога е рожденият ти ден?
it's … той е…
16 May на 16 май
2 October на 2 октомври

Подреждане на живота

who do you live with? с кого живееш?
do you live with anybody? живееш ли с някого?
I live with … живея с моя …
my boyfriend приятел (интимен приятел)
my girlfriend приятелка (интимна приятелка)
my partner партньор
my husband съпруг
my wife съпруга
my parents родители
a friend приятел
friends приятели
relatives роднини
do you live on your own? самостоятелно ли живееш?
I live on my own живея самостоятелно
I share with one other person живея с още някой
I share with … others живея с още …
two двама
three трима

Искане на данни за контакти

what's your phone number? какъв е телефонният ти номер?
what's your email address? какъв е и-мейл адресът ти?
what's your address? какъв е адресът ти?
could I take your phone number? може ли да взема телефонният ти номер?
could I take your email address? може ли да взема и-мейл адреса ти?
are you on …? имаш ли (регистрация в) …?
Facebook Facebook
Skype Skype
what's your username? какво е потребителското ти име?
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play