Сприятеляване

Ето някои английски изрази, които можете да използвате, когато срещнете нови хора, включително при представяне, както и някои лесни теми за разговор.

Представяне

what's your name?как се казваш?
my name's …казвам се …
my name's Chrisказвам се Крис
my name's Emilyказвам се Емили
I'm …аз съм …
I'm Benаз съм Бен
I'm Sophieаз съм Софи
this is …това е …
this is Lucyтова е Луси
this is my wifeтова е съпругата ми
this is my husbandтова е съпругът ми
this is my boyfriendтова е приятелят ми
this is my girlfriendтова е приятелката ми
this is my sonтова е синът ми
this is my daughterтова е дъщеря ми
I'm sorry, I didn't catch your nameизвинете, не чух добре името ви
do you know each other?познавате ли се?
nice to meet youприятно ми е да се запознаем
pleased to meet youрадвам се да се запознаем
how do you do?здравей (формален израз, използван когато срещнете някой непознат; правилният отговор е how do you do?)
how do you know each other?откъде се познавате?
we work togetherработим заедно
we used to work togetherработехме заедно
we were at school togetherбяхме заедно в училище
we're at university togetherбяхме заедно в университета
we went to university togetherпосещавахме университета заедно
through friendsчрез приятели

Откъде си?

where are you from?откъде си?
where do you come from?откъде идваш?
whereabouts are you from?от кой край си?
I'm from …аз съм от …
I'm from Englandаз съм от Англия
whereabouts in … are you from?от кой край на …
whereabouts in Canada are you from?от кой край на Канада
what part of … do you come from?от коя част на … идваш?
what part of Italy do you come from?от коя част на Италия идваш?
where do you live?къде живееш?
I live in …живея в …
I live in Londonживея в Лондон
I live in Franceживея в Франция
I'm originally from Dublin but now live in Edinburghродом съм от Дъблин, но сега живея в Единбург
I was born in Australia but grew up in Englandроден съм в Австралия, но израснах в Англия

По-нататъшен разговор

what brings you to …?какво те води в …?
what brings you to England?какво те води в Англия?
I'm on holidayна почивка съм
I'm on businessпо работа съм
I live hereживея тук
I work hereработя тук
I study hereуча тук
why did you come to …?защо дойде в…?
why did you come to the UK?защо дойде вВеликобритания?
I came here to workдойдох тук да работя
I came here to studyдойдох тук да уча
I wanted to live abroadисках да живея в чужбина
how long have you lived here?от колко време живееш тук?
I've only just arrivedтоку-що пристигнах
a few monthsот няколко месеца
about a yearот около година
just over two yearsмалко повече от две години
three yearsот три години
how long are you planning to stay here?колко дълго смяташ да останеш тук?
until Augustдо август
a few monthsняколко месеца
another yearоще една година
I'm not sureне съм сигурен
do you like it here?харесва ли ти тук?
yes, I love it!да, много ми харесва!
I like it a lotдоста ми харесва
it's OKхаресва ми
what do you like about it?какво ти харесва тук?
I like the …харесва ми …
I like the foodхаресва ми храната
I like the weatherхаресва ми времето
I like the peopleхаресва ми хората

Възраст и рождени дни

How old are you?на колко години си?
I'm …аз съм …
I'm twenty-twoаз съм на двадесет и две
I'm thirty-eightаз съм на тридесет и осем

Забележете, че е правилно също да кажете думите years old след възрастта си, например I'm forty-seven years old, въпреки че в разговорния език това се използва рядко.

when's your birthday?кога е рожденият ти ден?
it's …той е…
it's 16 Mayтой ена 16 май
it's 2 Octoberтой ена 2 октомври

Подреждане на живота

who do you live with?с кого живееш?
do you live with anybody?живееш ли с някого?
I live with …живея с моя …
I live with my boyfriendживея с моя приятел
I live with my girlfriendживея с моя приятелка
I live with my partnerживея с моя партньор
I live with my husbandживея с моя съпруг
I live with my wifeживея с моя съпруга
I live with my parentsживея с моя родители
I live with a friendживея с моя приятел
I live with friendsживея с моя приятели
I live with relativesживея с моя роднини
do you live on your own?самостоятелно ли живееш?
I live on my ownживея самостоятелно
I share with one other personживея с още някой
I share with … othersживея с още …
I share with two othersживея с още двама
I share with three othersживея с още трима

Искане на данни за контакти

what's your phone number?какъв е телефонният ти номер?
what's your email address?какъв е и-мейл адресът ти?
what's your address?какъв е адресът ти?
could I take your phone number?може ли да взема телефонният ти номер?
could I take your email address?може ли да взема и-мейл адреса ти?
are you on …?имаш ли (регистрация в) …?
are you on Facebook?имаш ли (регистрация в) Facebook?
are you on Skype?имаш ли (регистрация в) Skype?
what's your username?какво е потребителското ти име?
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.