Съобщаване на времето

Научете как да казвате часа на английски

В английския за казване на часа нормално се използват 12-те часа на часовника. 24-те часа на часовника се използват само за разписания при пътуване.

Питане за часа

What's the time?Колко е часът?
What time is it?Колко е часът?
Could you tell me the time, please?Бихте ли ми казали колко е часът, моля?
Do you happen to have the time?Случайно знаете ли колко е часът?
Do you know what time it is?Знаете ли колко е часът?

Казване на часа

It's …Сега е …
exactly ...точно ...
about ...около ...
almost ...почти ...
just gone ...малко след ...
One o'clockЕдин часа
Two o'clockДва часа
Three o'clockТри часа
Four o'clockЧетири часа
Five o'clockПет часа
Six o'clockШест часа
Seven o'clockСедем часа
Eight o'clockОсем часа
Nine o'clockДевет часа
Ten o'clockДесет часа
Eleven o'clockЕдинадесет часа
Twelve o'clockДванадесет часа
Quarter past …… и петнадесет
oneЕдин
twoДва
threeТри
Half past …… и половина
oneЕдин
twoДва
threeТри
Quarter to …… без петнадесет
oneЕдин
twoДва
threeТри
Five past oneЕдин и пет
Ten past oneЕдин и десет
Twenty past oneЕдин и двадесет
Twenty-five past oneЕдин и двадесет и пет
Five to twoДва без пет
Ten to twoДва без десет
Twenty to twoДва без двадесет
Twenty-five to twoДва без двадесет и пет
Ten fifteenДесет и петнадесет
Ten thirtyДесет и тридесет
Ten forty-fiveДесет и четиридесет и пет
Ten amДесет сутринта
Six pmШест вечерта
noon или middayОбяд, пладне
MidnightПолунощ

Възможно е също така да се каже часът на английски, като се каже часа, следван от минутите, следвани от am или pm, ако е необходимо, например:

11.47am11.47 сутринта
2.13pm2.13 следобед

Часовници

My watch is …Моят ръчен часовник …
fastизбързва
slowизостава
That clock's a little …Този часовник (стенен или настолен) малко …
fastизбързва
slowизостава
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник