Съобщаване на времето

Научете как да казвате часа на английски

В английския за казване на часа нормално се използват 12-те часа на часовника. 24-те часа на часовника се използват само за разписания при пътуване.

Питане за часа

what's the time? колко е часът?
what time is it? колко е часът?
could you tell me the time, please? бихте ли ми казали колко е часът, моля?
do you happen to have the time? случайно знаете ли колко е часът?
do you know what time it is? знаете ли колко е часът?

Казване на часа

it's … сега е …
exactly ... точно ...
about ... около ...
almost ... почти ...
just gone ... малко след ...
one o'clock един часа
two o'clock два часа
three o'clock три часа
four o'clock четири часа
five o'clock пет часа
six o'clock шест часа
seven o'clock седем часа
eight o'clock осем часа
nine o'clock девет часа
ten o'clock десет часа
eleven o'clock единадесет часа
twelve o'clock дванадесет часа
quarter past … … и петнадесет
one един
two два
three три
half past … … и половина
one един
two два
three три
quarter to … … без петнадесет
one един
two два
three три
five past one един и пет
ten past one един и десет
twenty past one един и двадесет
twenty-five past one един и двадесет и пет
five to two два без пет
ten to two два без десет
twenty to two два без двадесет
twenty-five to two два без двадесет и пет
ten fifteen десет и петнадесет
ten thirty десет и тридесет
ten forty-five десет и четиридесет и пет
ten am десет сутринта
six pm шест вечерта
noon или midday обяд, пладне
midnight полунощ

Възможно е също така да се каже часът на английски, като се каже часа, следван от минутите, следвани от am или pm, ако е необходимо, например:

11.47am 11.47 сутринта
2.13pm 2.13 следобед

Часовници

my watch is … моят ръчен часовник …
fast избързва
slow изостава
that clock's a little … този часовник (стенен или настолен) малко …
fast избързва
slow изостава
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play