Хотели и настаняване

Тези изрази могат да са ви от полза, когато избирате къде да се настаните.

can you recommend any good …? можете ли да препоръчате някои добри …?
hotels хотели
B&Bs; (съкращение от bed and breakfasts) легло и закуски – малки евтини хотели, които включват закуска
self-catering apartments апартаменти на самообслужване
youth hostels младежки общежития
campsites лагери
how many stars does it have? колко звезди има?
I'd like to stay in the city centre бих искал да отседна в центъра на града
how much do you want to pay? колко искате да платите?
how far is it from the …? колко далече е от …?
city centre центъра на града
airport летището
railway station гарата
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play