Гръцки език

За гръцкия език

Модерният гръцки език произлиза от древногръцкия и от 1829 г. той е официалният език на Гърция. Около 15 милиона души говорят гръцки, включително половин милион в южен Кипър. Говори се и от емигрантски общности в много други страни.

Той съставлява отделна група на индоевропейското езиково семейство и има своя собствена азбука, която се използва от три хилядолетия.

Заедно с латинския, гръцкият е оказал важно влияние върху лексиката на други европейски езици.

Други езици