Този сайт съдържа богат избор от материали, които ще Ви помогнат да научите датски. Изберете някои основни изрази, разширете речника си или открийте езиков партньор, с който да упражнявате езика.

За датския език

Датският се говори от приблизително 5,5 милиона души повечето, от които живеят в самата Дания. В северна Германия, както и в по-малки общности в САЩ, Канада и Аржентина, има около 50 000 датскоговорящи.

Датският е един от официалните езици на Гренландия и Фарьорските острови. Заедно с английския, той също се изучава като чужд език от повечето ученици в Исландия.

Пристанище Нихавн, Копенхаген
Пристанище Нихавн, Копенхаген

И така, защо да учим датски?

Датчаните много уважават опитите на чужденците да научат техния език, така че практикуването на езика се превръща в истинско удоволствие. Всяко пътуване или посещение в Дания ще бъде значително обогатено, ако отделите време да научите малко от езика, преди да посетите страната.

Разпространен е в Скандинавието
Датският е широко разпространен в други скандинавски страни като Швеция, Норвегия и Исландия, затова употребата му ще бъде важна за вас при пътуването ви в тази част на света.

Това е едно предизвикателство
Въпреки че датската граматика е много сходна с английската, езикът не е особено лесен за научаване, главно заради относително сложното произношение. Ако сте сред талантливите лингвисти, търсещи ново предизквикателство, защо не тествате себе си като се опитате да научите малко датски?

Други езици