Датски речник

По-долу са дадени някои списъци с думи по теми, които ще Ви помогнат да усъвършенствате датската си лексика.