Стрелки на компаса

Научете се как да казвате посоките на компаса на датски.

nordсевер
nordøstсевероизток
østизток
sydøstюгоизток
sydюг
sydvestюгозапад
vestпотник
nordvestсеверозапад