Стрелки на компаса

Научете се как да казвате посоките на компаса на датски.

nordсевер
nordøstсевероизток
østизток
sydøstюгоизток
sydюг
sydvestюгозапад
vestзапад
nordvestсеверозапад

Други полезни думи

kortкарта
kompasкомпас
at aflæse et kompasразчитам компас
sound

Звук е наличен за всички датски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.