Този сайт съдържа богат избор от материали, които ще Ви помогнат да научите естонски. Изберете някои основни изрази, разширете речника си или открийте езиков партньор, с който да упражнявате езика.

За естонския език

Естонски се говори от около 1,1 милиона души по света, от които 950 000 живеят в самата Естония.

Естонският е част от угро-финското езиково семейство, което е тясно свързано с финския език и по-малко с унгарския. Той не е индоевропейски език като френския или испанския и в резултат на това, по-голямата част от думите на естонски ще изглеждат напълно непознати за някой, чийто майчин език е английският.

Англоговорящите не считат естонския за особено лесен език за научаване. Въпреки това не се отказвайте! С малко практика скоро ще можете да се справите с повечето ситуации от ежедневието.

Старият Талин през зимата
Старият Талин през зимата

И така, защо да учим естонски?

Ще се радвате на ново предизвикателство
С четиринадесет различни падежа и напълно неузнаваема лексика, естонският може да постави сериозно предизвикателство дори пред най-талантливия лингвист! Ако сте изучавали други европейски езици в миналото, може да ви се стори освежаващо да започнете да учите език от самото начало.

Звучи красиво
Естонският със своите богати на гласни думи и с интонация, наподобяваща песен, може би е един от най-красивите езици по звучене.

Струва си
Естонците изключително много уважават опитите на чужденците да говорят техния език, което превръща практикуването на езика в изключително удоволствие. Всяко пътуване или посещение в Естония несъмнено ще бъде значително обогатено, ако отделите време да научите малко от езика, преди да посетите страната.

Други езици