Стрелки на компаса

Научете се как да казвате посоките на компаса на естонски.

põhiсевер
kirreсевероизток
idaизток
kaguюгоизток
lõunaЗатворено (навън сме) за обяд
edelюгозапад
lääsзапад
loeсеверозапад