Цифри

Научете как да казвате цифрите на естонски.

Числителни бройни

nullнула
üksедно
kaksдве
kolmтри
neliчетири
viisпет
kuusшест
seitseседем
kaheksaосем
üheksaдевет
kümmeдесет
üksteistединадесет
kaksteistдванадесет
kolmteistтринадесет
neliteistчетиринадесет
viisteistпетнадесет
kuusteistшестнадесет
seitseteistседемнадесет
kaheksateistосемнадесет
üheksateistдеветнадесет
kakskümmendдвадесет
kakskümmend üksдвадесет и едно
kakskümmend kaksдвадесет и две
kakskümmend kolmдвадесет и три
kakskümmend neli
kakskümmend viis
kakskümmend kuus
kakskümmend seitse
kakskümmend kaheksa
kakskümmend üheksa
kolmkümmendтридесет
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
kolmkümmend neli
kolmkümmend viis
kolmkümmend kuus
kolmkümmend seitse
kolmkümmend kaheksa
kolmkümmend üheksa
nelikümmendчетиридесет
nelikümmend üks
nelikümmend kaks
nelikümmend kolm
viiskümmendпетдесет
kuuskümmendшестдесет
seitsekümmendседемдесет
kaheksakümmendосемдесет
üheksakümmendдеветдесет
sadaсто
sada üksсто и едно
kakssadaдвеста
kolmsadaтриста
tuhatхиляда
kaks tuhatдве хиляди
kolm tuhatтри хиляди
miljonедин милион
miljardедин милиард

Повторение

üks kordведнъж
kaks kordaдва пъти
kolm kordaтри пъти
neli kordaчетири пъти
viis kordaпет пъти

Числителни редни

esimeneпърви
teineвтори
kolmasтрети
neljasчетвърти
viiesпети
kuuesшести
seitsmesседми
kaheksasосми
üheksasдевети
kümnesдесети
üheteistkümnesединадесети
kaheteistkümnesдванадесети
kolmeteistkümnesтринадесети
neljateistkümnesчетиринадесети
viieteistkümnesпетнадесети
kuueteistkümnesшестнадесети
seitsmeteistkümnesседемнадесети
kaheksateistkümnesосемнадесети
üheksateistkümnesдеветнадесети
kahekümnesдвадесети
kahekümne esimeneдвадесет и първи
kahekümne teineдвадесет и втори
kahekümne kolmasдвадесет и трети
kolmekümnesтридесети
neljakümnesчетиридесети
viiekümnesпетдесети
kuuekümnesшестдесети
seitsmekümnesседемдесети
kaheksakümnesосемдесети
üheksakümnesдеветдесети
sajasстотен

Други полезни думи

umbes või ligikauduоколо или приблизително
üle või rohkem kuiнад или повече от
alla või vähem kuiпод или по-малко от

Примери

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943 294
97559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04