Цифри

Научете как да казвате цифрите на естонски.

Числителни бройни

nullнула
üksедин часа
kaksдва часа
kolmтри часа
neliчетири часа
viisпет часа
kuusшест часа
seitseседем часа
kaheksaосем часа
üheksaдевет часа
kümmeдесет часа
üksteistединадесет часа
kaksteistдванадесет часа
kolmteistтринадесет
neliteistчетиринадесет
viisteistпетнадесет
kuusteistшестнадесет
seitseteistседемнадесет
kaheksateistосемнадесет
üheksateistдеветнадесет
kakskümmendдвадесет
kakskümmend üksдвадесет и едно
kakskümmend kaksдвадесет и две
kakskümmend kolmдвадесет и три
kolmkümmendтридесет
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendчетиридесет
viiskümmendпетдесет
kuuskümmendшестдесет
seitsekümmendседемдесет
kaheksakümmendосемдесет
üheksakümmendдеветдесет
sadaсто
kakssadaдвеста
kolmsadaтриста
tuhatхиляда
kaks tuhatдве хиляди
kolm tuhatтри хиляди
miljonедин милион
miljardедин милиард

Числителни редни

esimeneпърви
teineвтори
kolmasтрети
neljasчетвърти
viiesпети
kuuesшести
seitsmesседми
kaheksasосми
üheksasдевети
kümnesдесети
üheteistkümnesединадесети
kaheteistkümnesдванадесети
kolmeteistkümnesтринадесети
neljateistkümnesчетиринадесети
viieteistkümnesпетнадесети
kuueteistkümnesшестнадесети
seitsmeteistkümnesседемнадесети
kaheksateistkümnesосемнадесети
üheksateistkümnesдеветнадесети
kahekümnesдвадесети