В банката

Когато отидете в банката или трябва да използвате банкомат, това са някои от естонските изрази, които трябва да използвате.

ma sooviksin vahetada valuutatбих искал да обменя пари
ma sooviksin osta ...
eurosid
Inglise naelu
dollareid
rublasid
Läti latte
Leedu litte
Rootsi kroone
Norra kroone
ma sooviksin avada arvetбих искал да открия сметка
ma sooviksin avada eraisiku arvetбих искал да открия лична сметка
ma sooviksin avada firmale arvetбих искал да открия бизнес (фирмена) сметка
palun, isikut tõendavat dokumenti
passпаспорт
juhilubaшофьорска книжка
ID kaart
mis on teie isikukood?