Времето (атмосферно)

Ето някои италиански изрази, които можете да използвате при разговори за времето.

che tempo fa?какво е времето?
com'è il tempo?
è bel tempo
è brutto tempo
sta piovendoнавън вали дъжд
sta nevicandoнавън вали сняг
c'è molto ventoвремето е ветровито
è umido