Съобщаване на времето

Научете как да казвате часа на италиански

На италиански обикновено за посочване на времето се използва 12-часовия часовник. 24-часовият часовник се използва предимно за туристически разписания.

Питане за часа

che ore sono?what's the time?
che ora è?what's the time?
mi può dire l'ora, per favore?could you tell me the time, please? (polite)
sa per caso che ore sono?do you happen to have the time? (polite)
sa che ora è?do you know what time it is? (polite)

Казване на часа

è …it's ... (the singular form, used when the hour part of the time is one o'clock, as well as at noon and midnight)
sono …it's ... (the plural form, used for all other times)
esattamente ...
all'incirca ...
quasi ...
appena passata ...
appena passate ...
l'una
le due
l'una e un quarto
le due e un quarto
l'una e mezza
le due e mezza
un quarto alle due
un quarto alle tre
l'una e cinque
l'una e dieci
l'una e venti
l'una e venticinque
cinque alle due
dieci alle due
venti alle due
venticinque alle duetwenty-five to two
dieci e quindici
dieci e trenta
dieci e quarantacinque
dieci del mattino
sei di sera
mezzogiorno
mezzanotte

На италиански е възможно да посочите времето като кажете часа, последван от минутите и ако е необходимо, след това можете да използвате думите di mattina (от 5:00 ч. до обяд), di pomeriggio (от обяд до 18:00 ч.), di sera (от 18:00 ч. до полунощ или di notte (от полунощ до 5:00 ч.), например:

11.47 di mattina11.47am
14.13 di sera2.13pm

Часовници

il mio orologio va ...my watch is ...
avanti
indietro
quell'orologio va un po' ...that clock's a little ...
avanti
indietro
sound

Звук е наличен за всички италиански изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник