Китайски език

За китайския език

Китайският е част от сино-тибетската езикова група и е официалният език на Народна Република Китай, Тайван и е един от официалните езици на Сингапур.

От всеки език по света най-много хора говорят китайски, като над един милиард го използват като първи език.

Стандартният език на правителството, пресата, бизнеса и образованието е мандарин, но има и редица други китайски езици като ву, кантонски, мин, ксианг и хакка.

Писменият език използва йероглифи, от които 5000 са често използвани,

Мандарин е тонален език с четири различни тона: високо ниво, високо издигащо се, ниско спускащо-издигащо се и високо спускащо се, всяко от които може да бъде с една и съща сричка, но с различно значение.

И така, защо да учим китайски?

Бизнес причини
И тъй като това е най-бързо развиващата се икономика в света, познанията по китайски ще ви дадат конкурентно предимство в бизнеса в бъдеще.

Туризъм
Китай е огромна, красива и до голяма степен неизследвана страна, която все повече се отваря към туризма. Ако я посетите, познанията по китайски ще изненадат местните и значително ще улеснят престоя Ви там.

Други езици