Този сайт съдържа богат избор от материали, които ще Ви помогнат да научите немски. Изберете някои основни изрази, разширете речника си или открийте езиков партньор, с който да упражнявате езика.

За немския език

Немският се говори от около 75 милиона души в Германия като още 20 милиона по света използват немски като първи език.

Заедно с английския и холандския, с които е тясно свързан, немският принадлежи към западногерманската група, част от германското езиково семейство.

И така, защо да учим немски?

Основен световен език
Като един от основните световни езици, немският е проводник на публикации в много научни области: медицина, естествени науки, философия и езици. Много термини, които сега се използват в тези области, произлизат от немския.

Литература
Немският разполага с богата литература от средновековието до наши дни. Най-известните писатели от класическия период (18 век) включват Гьоте, Шилер и Лесинг, а от двадесети век - Брехт, Бьол и Грас.

Пътуване
Много от немскоговорящите страни като Австрия и Швейцария могат да се похвалят с екзотична природа и исторически градове. Познанията по езика ще улеснят посещението на тези страни.