Стрелки на компаса

Научете се как да казвате посоките на компаса на немски.

Nordenсевер
Nordostenсевероизток
Ostenизток
Südostenюгоизток
Südenюг
Südwestenюгозапад
Westenзапад
Nordwestenсеверозапад

Други полезни думи

Karteкарта
Kompassкомпас
einen Kompass lesenразчитам компас
sound

Звук е наличен за всички немски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.